Štíty pro Hradiště

27.04.2020

Březen jsme strávili dobročinností. Zorganizovali jsme všechny 3D tiskaře v okolí. Založili jsme transparentní účet, pomocí kterého jsme financovali výrobu 3500 ochranných štítů pro nemocnice, lékaře, sociální péče, školy a školky v okrese Uherské Hradiště. Díky našim podporovatelům, kteří zaslali finanční dar na transparentní účet, jsme pokryli veškerou poptávku po štítech. Více informací na: www.stityprohradiste.cz