Základy 3D tisku a modelování.

Kurzy budou vypsány v průběhu roku 2019.


  • Jedinečná učební osnova
  • Tvůrčí řešení problémů
  • Zajímavá praktická výuka
  • Zpětná vazba pro rodiče

Tinkercad